09PE Dry-cooler

Capacitate de până la 1.100 kW

Vizualizare produs

09VE Dry-cooler

Design compact, amprenta redusă cu 40%, confort acustic

Vizualizare produs

10TE Schimbătoare de căldură

Design eficient și funcționare fiabilă

Vizualizare produs

16DJ Chillere cu absorbţie dublu efect, cu acționare directă.

Capacități nominale de încălzire între 352 şi 5274 kW şi capacități de răcire între 268 şi 4026 kW

Vizualizare produs

16LJ Chillere cu absorbţie simplu efect, functionand cu apă fierbinte.

Douăzeci şi șase de dimensiuni cu capacități nominale de la 83 până la 3956 kW

Vizualizare produs

16LJ Chillere cu absorbţie simplu efect, functionand cu apă fierbinte.

Douăzeci şi șase de dimensiuni cu capacități nominale de la 83 până la 3956 kW

Vizualizare produs

16NK Chillere cu absorbţie dublu efect, functionand cu abur.

Optsprezece dimensiuni cu capacități nominale de răcire între 345 și 4652 kW

Vizualizare produs

16TJ Chillere cu absorbţie simplu efect, functionand cu abur.

Cincisprezece dimensiuni cu capacități nominale de răcire între 350 și 2500 kW

Vizualizare produs